.

Şartlar ve Koşullar

www.paypointcyprus.com Ödeme Sistemi Aracılığıyla Tek Ödeme Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Kurallar

1. Kavramlar

1.1 Ödeme sistemi www.paypointcyprus.com  - Temsilci tarafından Müşteri tanımlama amacıyla kullanılan ve Operatörlerin yararına çevrimiçi kayıtlar yapan ve kayıtlarını tutan web sayfası (bilgisayar programı).
1.2 Müşteri - İşletmeci tarafından kendisine verilmiş veya verilmiş olacak hizmetler için işletmeciye ödeme yükümlülüğü bulunan kişi.
1.3 Kullanıcı - Müşteri adına, www.paypointcyprus.com. ödeme sistemi aracılığıyla operatörün faydası için tek bir ödeme yapan gerçek kişi.
1.4 Müşteri Kimliği - İşletmecinin müşteriyi ve ödenecek hesabı tanımlamasını sağlayan alfanümerik değer (tanımlama kodu).
1.5 Operatör - servis sağlayıcı müşterilere hizmet veren ve temsilci ile bir ödeme servis sözleşmesi imzalamış olan tüzel kişi.
1.6 Acentelik - İşletmeci yararına kullanıcılardan ödemelerin tahsil edilmesini sağlayan şirket "City Point Bilişim Servisi" LTD.

2. Genel Hükümler

2.1 Kullanıcı, operatör sisteminden müşteri kimliğini kullanarak operatör tarafından verilen hizmet için www.paypointcyprus.com ödeme sistemi üzerinden müşteri adına ödeme yapar. Acentesi, temsilci kullanıcı ödemesini tahsil eder ve tutarını işletmeciye devreder ve bu nedenle hizmetleri için ödeme yapılır.
2.2 Bu Kurallar, tek ödemeli servis kullanıcıları için bir tedarik sözleşmesidir. www.paypointcyprus.com ödeme sistemi üzerinden tek ödemeler yapan kullanıcı, not aldığını onaylar ve bu kuralların hükümlerini kabul eder ve tekli ödeme hizmetleri için hükmün kullanıcı tarafından imzalanmasına karşılık gelir.
2.3 www.paypointcyprus.com ödeme sistemi hizmetlerinin kullanılması, operatörlerin hizmetleri için doğrudan ödeme yapılması kaydı gerektirmez.
2.4 Bu kuralların hükümlerini kabul eden kullanıcı, bu kuralların hükümlerine uygun olarak operatör hizmetleri için ödeme talimatı verme olanağına sahiptir.
2.5 Ödeme sistemi www.paypointcyprus.com kullanıcıların ödeme talimatlarını anında yerine getirir. Maksimum yürütme süresi, alındıkları andan itibaren 24 saattir.
2.6 www.paypointcyprus.com ödeme sistemindeki tüm ödeme işlemleri Türk Lirası (TL) cinsinden gerçekleştirilir. Kullanıcının başka bir para biriminde ödeme yöntemini kullanmaya karar vermesi durumunda, söz konusu para birimi, ödeme gününde oluşturulan temsilcinin döviz kuruna göre otomatik olarak Türk Lirası'na çevrilir.

3. Ödeme Emri

3.1 www.paypointcyprus.com ödeme sistemi üzerinden tek bir ödeme yapabilmek için kullanıcı aşağıdaki adımları izlemelidir:
- Sunulan listeden, faydasına ödeme yapılacak işletme seçilecek;
- İlgili ödeme için müşteri kimliğini belirtecek;
- Ödeme tutarını belirtecek;
- Bu kuralları not aldığını doğrulayacak;
- Ödeme yollarını (kredi kartı) seçecek ve seçilen ödeme yollarını kullanmak için gerekli detayları sunacak;
- Geçerli ödemeyi gerçekleştirme koşulları da dâhil olmak üzere ödeme talimatı ayrıntılarının doğruluğunu doğrulayacak ve onaylayacaktır.
3.2 Ödeme emri aşağıdaki bilgileri içerir: ödemeden faydalanan işletmecinin adı, müşteri kimliği, işletmecinin faydası için ödeme para birimi cinsinden ödeme tutarı, işletmecinin faydası için para birimi dönüştürmesinden sonra lei cinsinden ödeme tutarı, uygulanan ücret tutarı (uygulandığında), uygulanan ücreti içeren ödeme tutarı ve ödeme talimatının verildiği tarih.
3.3 Kullanıcı tek bir ödeme verisi verdikten ve ödemeyi onayladıktan sonra, bu ödemeyle ilgili olarak değişiklik yapmak, iptal etmek veya fon iadesi yapmak mümkün olmayacaktır. İşletmecinin, sisteminde belirtilen tarihlerle ödeme işlemini işleme koymayı reddettiği durumlar istisna olacaktır.
3.4 Tİşletmeci lehine ödeme değeri ve ödeme olarak kendi sistemine kaydedilecek son miktar değeri işletmeci tarafından belirlenen ödeme koşullarına bağlıdır.
3.5 Her bir ödeme yapıldıktan sonra, www.paypointcyprus.com ödeme sistemi, mevcut ödeme ile ilgili bilgileri içeren elektronik bir makbuz sunacaktır. Kullanıcı daha sonra çıktı almaya ya da göstereceği adrese e-posta mesajı olarak göndermeye karar verebilir.
3.6 Teknik arızanın meydana geldiği ve ödemenin kullanıcı tarafından yapıldığı ancak işletme bu ödemeyle ilgili bilgi almadığı durumlarda, acente, kullanıcıdan gelen verileri arızadan sonra en kısa sürede tekrar gönderecektir.

4. Tarafların Yükümlülükleri

4.1 Kullanıcının Yükümlülükleri:
- Tek ödeme yapmak için kullanılan bilgilerin ödeme sistemi www.paypointcyprus.com aracılığıyla korunmasını ve gizliliğini sağlamak;
- Ödeme talimatlarını verme ve bu kurallarda belirtilen ödemeleri yapma prosedürlerine kesinlikle uymak;
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürürlükte olan mevzuatına uymaktır.
4.2 Acente Yükümlülükleri:
- Kullanıcıya tahsil edilen ödeme tutarını işletmeciye iletmek;
- Kullanıcı tarafından kullanıcı adına yapılan ödemede kararlaştırıldığı gibi operatörü bilgilendirmek;
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürürlükte olan mevzuatına uymaktır.

5. Tarafların Sorumluluğu

5.1 Taraflar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak, bu kuralların ve yasal işlemlerin ihlal edilmesinden sorumludurlar.
5.2 Temsilci aşağıdaki durumlarda kullanıcıya ve müşteriye olan sorumluluğundan kurtulur:
- Adresinde yasama eylemlerinin değiştirilmesi veya bu tür hizmetlere atıfta bulunan yasaklı kamu makamları tarafından kabul edilmesi de dâhil olmak üzere mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması;
- Sipariş ödemesinin düzenlenmesi sırasında kullanıcı tarafından eksik ve hatalı bilgilerin sunulması;
- Bu kuralların ve / veya bu hizmetlerin hükümlerini düzenleyen kuralların hükümlerinin kullanıcı tarafından ihlali.
5.3 Kullanıcının hatalı işlemleriyle ilgili veya kullanıcıya ait müşteri zararı veya yanlış bilgi verilmesi, kullanıcı ve müşteriye aittir. Ayrıca, işletmeye ve / veya acenteye zarar veren yanlış veya hatalı verilerin gösterilmesi, kullanıcıyı ilgili zararları telafi etmeye zorlar.
5.4 İşletmecinin ödeme tutarını kaydedemediği veya müşteriyi sistemde tanımlayamadığı durumlarda, kullanıcı tarafından ödenen tutar işletmeci tarafından tam olarak iade edilir.
5.5 Kullanıcı müşteri kimliğini yanlış belirtirse ve ilgili tek ödeme tutarının işletme sistemine hatalı bir şekilde kaydedilmiş olması durumunda, temsilci, ilgili tutarı iade etme yükümlülüğünden kurtulur ve kullanıcı veya müşteri doğrudan işletmeye hitap etmelidir. Temsilcinin yükümlülüğü, işletmeciye, yapılan tek ödemelerle ve kullanıcıdan toplanan tutarlarla ilgili bilgileri kendi yararı için iletmektir. Operatör, sistemindeki tekil ödemelerin kayıt işlemini gerçekleştirir ve verilen miktarlar yalnızca işletmeci tarafından kullanıcıya iade edilebilir.

6. Gizlilik ve Gizlilik politikası

6.1 Temsilci, www.paypointcyprus.com , ödeme sistemi üzerinden tek ödeme yaparken Kullanıcı tarafından sunulan bilgilerin (kişisel veriler dahil) gizliliğini, bu Kuralların hükümlerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuat kurallarına uygun olarak tutacaktır.
6.2 Temsilci Hizmetini kullanırken, Temsilci, Kullanıcıyla iletişim kurmak veya Kullanıcıyı tanımlamak için kullanılabilecek belirli bilgileri sağlamayı isteyebilir ("Kişisel Veriler"). Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdaki gibidir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
E-posta adresi – Kullanıcılara gerçekleştirilen tek ödemeler için elektronik makbuzları ve www.paypointcyprus.com, ödeme Sisteminin işleyişi ile ilgili bildirimleri ve ayrıca Temsilci tarafından sağlanan diğer hizmetlere atıfta bulunmak için;
Telefon numarası ödeme Sisteminin işleyişi ile ilgili ek fırsatlar sağlamak için
Ödenecek hesapların/faturaların ve diğer sistemlerdeki kayıt hesaplarının sayısı (Müşteri Kimliği) - Hizmetlerin tanımlanması ve Operatörler yararına Kullanıcıların ödeme işlemleri için;
İşlem Verileri - Kullanıcıya yapılan ve Kullanıcıdan yapılan ödemelerle ilgili ayrıntıları ve Kullanıcının Temsilciden satın aldığı Hizmetlerin diğer ayrıntılarını içerir.;
Teknik Veriler şunları içerir: - internet protokolü (IP) adresi, oturum açma verileri, etkinlik günlükleri, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı ve konumu (GPS teknolojisi kullanılarak); - cihazın IMEI numarası, cihazın kablosuz ağ arayüzünün MAC adresi, cihazın kullandığı cep telefonu numarası; - Kullanıcı tarafından görüntülenen veya aranan Hizmetler, sayfa yanıt süreleri, indirme hataları, belirli sayfalara yapılan ziyaretlerin uzunluğu ve sayfa etkileşim bilgileri (kaydırma, tıklamalar, fareyle üzerine gelme ve sayfadan ayrılmak için kullanılan yöntemler gibi), müşterilerin bu Web Sitesine, Uygulamalara ve/veya Hizmetlere erişmek için kullandıkları cihazlarda işletim sistemi ve platform ve diğer teknolojiler.
Profil Verileri - kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve şifre, müşteriler tarafından yapılan satın almalar veya siparişler, tercihler ve geri bildirimler.;
Kullanım Verileri - kullanıcıların Web Sitesini, Uygulamayı ve Hizmetleri nasıl kullandığına ilişkin bilgiler.;
Pazarlama ve İletişim Verileri - Temsilci ve Temsilcinin üçüncü taraflarından pazarlama alma tercihleri ​​ve müşterinin iletişim tercihleri.;
Operatörler ile yapılan sözleşmeler kapsamındaki diğer bilgiler, www.paypointcyprus.com ödeme Sistemi aracılığıyla Kullanıcılara tek ödemeler için hizmet sağlamak için gereklidir.
6.3 Temsilci, Kullanıcıdan ve Kullanıcı hakkında aşağıdakiler dahil olmak üzere veri toplamak için farklı yöntemler kullanır:
Doğrudan etkileşimler, Kullanıcılar, Web Sitesindeki ve/veya Uygulamadaki formları doldurarak veya Posta, telefon, e-posta veya başka bir şekilde (şahsen dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Temsilci ile iletişim kurarak Temsilci Kimliği, İletişim ve Mali Verileri verebilir. Buna, kullanıcıların aşağıdaki durumlarda sağladığı kişisel veriler dahildir:
- Uygulamayı indirip kullanan;
- Hizmetleri satın alan;
- Temsilcinin web sitesinde bir hesap oluşturan;
- Temsilcinin hizmetine veya yayınlarına abone olunan;
gönderilecek pazarlama talebi;
- geri bildirimde bulunan.
Otomatik teknolojiler ve etkileşimler. Kullanıcılar Temsilcinin Web Sitesi, Uygulaması ve/veya Hizmetleri ile etkileşime girdikçe, Kullanıcı ekipmanı, Tarama eylemleri ve kalıpları hakkında Teknik Verileri ve Kullanım Verilerini otomatik olarak toplayabilir.
Üçüncü taraflar veya kamuya açık kaynaklar. Temsilci, Aşağıda belirtildiği gibi çeşitli üçüncü taraflardan ve kamu kaynaklarından Kullanıcı hakkında kişisel verileri alabilir:
- Teknik Veriler: Google gibi analiz sağlayıcıları.
- Teknik, ödeme ve teslimat hizmetlerinin Operatörlerinden Mali ve İşlem Verileri.
6.4 Veri silme ve saklama.
Veri saklama - Temsilci, Kullanıcı kişisel verilerini yalnızca, herhangi bir yasal, muhasebe veya raporlama gereksinimlerini karşılama amaçları da dahil olmak üzere, Aracının topladığı amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayacaktır örneğin:
- Temsilci Hizmetinin performansını korumak;
- yeni özellikler ve teklifler hakkında veriye dayalı iş kararları vermek;
- Temsilci yasal yükümlülüklerine uymak;
- anlaşmazlıkları çözmek;
Veri silme - Kullanıcı, Temsilci destek masasına başvurarak Temsilciden kullanıcının verilerini silmesini isteyebilir - destek@paypoint.com.tr
Kullanıcı hesabı kapatmayı talep ederse, Temsilci'nin bir şeyi saklaması gerekmedikçe veya Temsilci'nin yasal olarak haklı bir nedenle kullanması gerekmedikçe, Temsilci Kullanıcının kişisel verilerini silecek veya anonim hale getirecek ve böylece Kullanıcıyı artık tanımlamayacaktır.
Temsilcinin, Kullanıcının bazı kişisel verilerini saklamasına yasal olarak izin verileceği veya gerekli olduğu durumlara örnekler:
- ödenmemiş bir ödeme veya çözülmemiş talep veya anlaşmazlık gibi Kullanıcı hesabıyla ilgili çözülmemiş bir sorun varsa;
- Temsilcinin yasal, vergi, denetim ve muhasebe yükümlülükleri için;
- Dolandırıcılığın önlenmesi veya güvenliğin sağlanması gibi Temsilci'nin meşru ticari çıkarları için.
Kişisel veriler için uygun saklama süresini belirlemek için Temsilci, kişisel verilerin miktarını, niteliğini ve hassasiyetini, Kullanıcının kişisel verilerinin yetkisiz kullanımından veya ifşa edilmesinden kaynaklanan potansiyel zarar riskini, Temsilcinin Kullanıcının kişisel verilerini işleme amaçlarını dikkate alır. Temsilci, bu amaçlara başka yollarla ve geçerli yasal gerekliliklerle ulaşabilir.
6.5 Bu Kuralları kabul eden Kullanıcı, www.paypointcyprus.com ödeme sisteminin işleyişi ve Temsilci'nin diğer hizmetleri hakkında bilgi almak için kişisel verilerinin kullanılmasına onay verir ve kişisel verilere ilişkin haklarını bilir.
6.6 Temsilci, Kullanıcı veya Müşteriden aldığı bilgileri aşağıdaki durumlarda sağlama hakkına sahiptir:
- Müşteri veya Kullanıcı izin verdi;;
- Verilen bilgiler Operatör tarafından istenmektedir ve Kullanıcı veya Müşteri tarafından www.paypointcyprus.com ödeme Sisteminin kullanımında tek ödeme hizmetlerinin sağlanması ile doğrudan ilgilidir;
- Resmi makamlarca talep edilmesi halinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre..

7. Son Hükümler

7.1 Bu kurallar, kullanıcı ve müşteriye www.paypointcyprus.com  ödeme sistemi üzerinden tek ödeme yapıldığı andan itibaren geçerlidir ve burada belirtilen karşılıklı yükümlülükler yerine getirilinceye kadar yürürlükte olur.
7.2 Bu kurallarla öngörülmeyen taraflar arasındaki ilişkiler, bu tür yasal ilişkilere uygulanabilir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürürlükteki mevzuatla belirlenen kurallara tabidir.
7.3 Temsilci, bu kuralları ve tek ödemeleri yaparken uygulanan masrafları kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılan tüm değişiklikler www.paypointcyprus.com web sayfasında yayınlanacaktır.